Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet

Støt ENIGMA

Vi har brug for dig! [ERHVERV]

ENIGMA er et fondsdrevet museum uden faste offentlige tilskud. Vi er derfor 100% afhængige af private donorers velvilje.

(Privatpersoner kan i stedet bruge denne donationsformular.)

Og vi har brug for dig! Hvis vi inden årets udgang modtager blot 100 donationer af minimum 200 kr. kan vi som almennyttig organisation søge om at modtage momskompensation.

Alle donationer bruges til fremme af Post/Tele Museumsfonds formål, herunder vores udstillinger, aktiviteter for børn og unge, vedligeholdelse af genstande, formidling og forskning.

Du kan støtte os én gang eller ved at give et fast, lille beløb om måneden. Det foregår helt automatisk, og hvis du oplyser navn og cpr-nummer (opbevares sikkert) oplyser vi SKAT om din donation med henblik på beregning af dit evt. skattefradrag for donationen.

Hvis du foretrækker at donere uden om formularen kan du overføre direkte til vores indsamlingskonto i Arbejdernes Landsbank: 5334 0244340

Indsamlingen af støttebeløb er anmeldt til og anerkendt af indsamlingsnævnet med sagsnr. 22-700-04486