Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Martin Gerster Johansen
30
/
03
/
2020

TuborgFondet støtter projektet: ”Unges beretninger om fællesskaber i en corona-tid”

Unge i Thy skal med deres beretninger om fællesskab i Coronaens tid være en del af Danmarkshistorien og samtidig give deres konstruktive bud på fremtidens fællesskaber.

Tuborgfondet har valgt at støtte den thy’ske ungdomsforening DemokraTour i deres arbejde med at indsamle de unges beretninger og gøre dem til en del af en udstilling på Enigma – museet for post, tele og kommunikation.

Gennem et samarbejde med en række ungdomsuddannelser i Thisted, Thisted kommunes KulturRummet og medieudvikler Gerd Maria May fra Room of Solutions vil ungdomsorganisationen DemokraTour indsamle artikler, podcasts og videoproduktioner fra unge i Thisted kommune.

Alle beretningerne vil efterfølgende blive samlet på Enigma – Museet for post, tele og kommunikation, hvor de vil blive del af en større udstilling om danskernes oplevelse af fællesskabet i en tid, hvor alle de almindelige fysiske fællesskaber er sat ud af spil.

Beretningerne vil også blive lagt op på både KulturRummets og DemokraTours respektive hjemmesider, hvor de vil få et efterfølgende digitalt liv i Thy. Med deres beretninger er unge i Thy med til at definere fremtidens fællesskaber. Og når mange af beretningerne på denne måde bliver indsamlet, dannes der dermed et virtuelt fællesskab, som de unge kan samles om. En ny form for identiet. Projektet har derudover som mål at give unge demokratisk selvtillid, så de får lyst til også efterfølgende at deltage i den demokratiske debat på en konstruktiv måde.

Deltagende parter:
”KulturRummet er som Thisted kommunes kulturelle kraftcenter også katalysator for ungekultur og unges demokratiske deltagelse. I en tid, hvor kulturen er låst inde, er det endnu mere vigtigt for os at sætte fokus på, hvordan vi alligevel nærer kultur, dialog og ikke mindst fællesskaber – selvom det er på distance. Og projektet sætter fokus på lige præcis dét.”

”Når engang COVID-19 krisen er ovre, ønsker KulturRummet at profilere det gode arbejde ved fx en ”reception”, fortællinger, udstilling af projektet mv. – alt sammen i et fysisk møde/arrangement, så projektet på den måde også sætter fokus på kontrasterne mellem unges fysiske og digitale fællesskaber,” siger Eva Sjælland, der er leder af KulturRummet.

"På ENIGMA er vi optagede af fællesskaber og dialog. Derfor er det helt naturligt for os at indgå i et samarbejde, hvor vi har særligt fokus på, hvordan unge mennesker oplever at blive frataget muligheden for at indgå i deres normale fællesskaber. Hvordan oplever de Corona-krisen, og hvad savner de? Hvilke tanker gør de kommende generationer sig om, hvilke værdier vores samfund hviler på, og hvordan skaber de nye rammer for fællesskab i en tid, hvor det at mødes fysisk med hinanden ikke længere er en mulighed,” siger museumsdirektør Jane Sandberg.

"Vi beder de unge om at lade deres beretninger indgå i museets samlinger. Både så vi kan bruge dem i udstillinger, men også så de kan blive en del af kulturarven og dermed være med til at tegne eftertidens billede af, hvordan vi håndterede en tid, som ubetinget vil komme til at fylde kapitler i fremtidens historiebøger," siger Jane Sandberg.

”I Room of Solutions arbejder vi for at involvere flere i den demokratiske debat på en konstruktiv måde. Netop det er tilfældet med dette tiltag.

Projektet giver de unge mulighed for at komme med deres bud på, hvordan fremtidens fællesskaber kan bygges op, samtidig med at de unge oplever at deres stemme bliver hørt, og dermed får mulighed for at påvirke den demokratiske debat med deres syn på udviklingen af vores samfund.” Det siger Gerd Maria May, direktør i Room of Solutions, der sammen med DemokraTour er initiativtager til projektet.

 

No items found.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

No items found.
Til Bloggen

Nyheder