MEDUSA

MEDUSA er et læringspil om journalistik, mediedækning og kildekritik. Eleverne spiller nyhedsjournalister, der skal dække konflikten i det fiktive land Uturgien. Her har præsidenten netop lukket for befolkningens adgang til internettet, så det er ikke nogen nem opgave at finde sandheden i strømmen af informationer.

Et rollespil om sande og falske nyheder

Regeringen har lukket for befolkningens adgang til internettet og der går rygter om uroligheder i gaderne. De eneste officielle nyheder, der kommer ud, er fra landets statskontrollerede tv-kanal. De eneste andre informationer, journalisterne får, kommer fra organisationer, bloggere og aktivister på internettet, hvor en gruppe ved navn MEDUSA offentliggører oplysninger om situationen. Løbende tikker nye beskeder, videoer og Twitter-opslag ind, men kan man stole på kilderne?

Hver gruppe skal lave et otte minutters tv-indslag om Uturgien. De får tildelt forskellige roller. Nogle er udenrigskorrespondenter, andre er erhvervsjournalister eller interneteksperter. Og så er der redaktøren, der skal holde styr på sine ansatte og følge med i, hvad de har opsnappet. Undervejs i forløbet udvikler historien sig og eleverne skal hele tiden vurdere troværdigheden af de oplysninger og kilder de møder.

Læringsmål

Forløbet er rettet mod Danskfagets tværgående tema It og Medier med fokus på elevpositionerne eleven som kritisk undersøger, analyserende modtager og målrettet producent. Eleverne reflekterer og diskuterer afsender- og modtagerforhold i de nyheder og den kommunikation de møder online. Eleverne oplever, hvordan nyheder produceres og får redskaber til at forholde sig kritisk til mediernes fremstillinger og vinklinger af begivenheder.

Praktisk information

Tilbydes mandag-fredag med start kl. 10:00. Varighed: 4 timer inkl. 30 minutters pause. Pris: 1.700 kr. ekskl. moms.

KONTAKT OS FOR BOOKING

Download

No items found.

Kontakt