Online baser

En rejse fra posthistorie til nutidig teknik.

De posthistoriske samlinger blev grundlagt i 1860’erne af Jens Wilcken Mørch; en ansat i postetaten, der som privatperson igennem mange år samlede genstande af posthistorisk interesse. I 1907 overdrog han sin samling til Postetaten, der ønskede at skifte Dansk Postmuseum, som åbnede dørerne for publikum i 1913.

Da postvæsenet i 1927 blev lagt sammen med telegrafvæsenet og blev til Dansk Post- & Telegrafvæsen, udvidede Postmuseet sin samling med teletekniske genstande indsamlet af ingeniørassistent Hans Haller. I samme anledning tog museet navneforandring til Dansk Post- og Telegrafmuseum.

En del af museets telefonhistoriske samlinger stammer fra de regionale telefonselskabers museumssamlinger. Hvert selskab har haft ildsjæle, der med eftertiden for øje har indsamlet interessante genstande i små lokale landet over. Da de regionale telefonselskaber blev samlet i Tele Danmark kom de historiske samlinger også under samme tag i Tele Danmarks museumssektion. I 2005 fusionerede Post & Tele Museum med Telefonmuseet i Hellerup, hvis samlinger kom fra det tidligere KTAS. I 2008 overtog Post & Tele Museum resten af TDCs (tidligere Tele Danmarks) historiske samlinger.

Siden Postmuseets åbning i 1913 har museet også forvaltet nationens frimærkesamlinger på vegne af det danske postvæsen. I 2013 udgav museet et kommenteret katalog over frimærkesamlingerne: Danmarks nationale frimærkeskat af Erik Jensen.

Seneste tilføjelse til ENIGMAs samlingsarbejde er DRs samling af teknisk udstyr fra en menneskealder af radio og tv-produktion, som i 2019 overgik til ENIGMA i langtidsdeposita. Samlingens opståen er endnu et eksempel på de frivillige ildsjæles store bidrag til bevaringen af vores fælles kulturarv: Medarbejdere i DR har som medlemmer af DRs Museumsforening bevaret og repareret et stort antal optageapparater, mixere, kameraer, mikrofoner, klippeborde m.v. DR ejer stadig samlingen, men ENIGMA foretager de museale forpligtelser som bl.a. forskning og formidling.