Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Andreas Marklund
8
/
03
/
2019

Ny forskning fra ENIGMA: kommunikationen er livsvigtig for samfundets overlevelse i kritiske situationer

I går forsvarede ENIGMAs første hjemmebagte ph.d. Sanne Aagaard Jensen sin afhandling Nuclear-proof Communications? The Cold War and the Governance of Telecommunications Security in NATO and Denmark.

Ph.d.-afhandlingen, som kan downloades her, afdækker den helt essentielle rolle, som kommunikation og kommunikationsteknologi spillede for den sikkerhedspolitiske fremtidssikring af samfundet under den kolde krig.

”Vi har indrettet et samfund, hvor vitale samfundsfunktioner er baseret på kommunikation”, fortæller ENIGMAs nybagte ph.d. Sanne Aagaard Jensen. ”Skrækscenariet er, at vi ikke kan kommunikere, for hvordan skal vores samfund så hænge sammen? Det spørgsmål var centralt også under den kolde krig.”

De seneste tre år har Sanne Aagaard Jensen været dybt nede i hemmelige arkiver og underjordiske bunkere for at undersøge, hvordan militære og civile myndigheder i perioden 1949-1990 arbejdede for at sikre vitale samfundsfunktioner i Danmark mod et fjendtligt angreb. Og hendes forskning viser, at kommunikation og kommunikationsteknologi spillede en helt afgørende rolle. Hvis der også efter et atomragnarok skulle eksistere noget, der hed Danmark, var det nødvendigt, at kommunikationen mellem statsapparatets forskellige dele fungerede.

Telekommunikationen i Danmark under den kolde krig udgjorde således det, vi i dag ville kalde for en kritisk infrastruktur.

Illustration fra pjecen "Hvis krigen kommer", der blev husstandsomdelt i januar 1962.

”Kritiske infrastrukturer er de vitale tekniske funktioner, som opretholdelsen af vores samfund afhænger af, som fx kommunikation og energiforsyning”, fortæller Sanne Aagaard Jensen. ”De er for samfundet, hvad skelettet er for kroppen”.

Hun uddyber: ”Min forskning viser, hvordan sådanne tanker om samfundskritiske funktioner bliver til i en historisk sammenhæng i konstante forhandlinger mellem politikere, militære planlæggere og tekniske eksperter, både på nationalt plan og i NATO. Det handler ikke bare om sikkerhed, men også om hvad det egentlig er for et samfund, vi gerne vil beskytte.”

Afhandlingen har et historisk sigte, men problemstillingen er i den grad aktuel og resultaterne kaster nyt lys på nutidige diskussioner omkring it-sikkerhed og det fremtidige danske 5G-netværk.

”Jeg håber, at min forskning kan bibringe en bedre forståelse af, at de risici vi i dag tror, udelukkende hænger sammen med vores nutidige virkelighed – og det som vi populært føjer ind under paraplybegrebet digitalisering – også trækker tråde tilbage i tiden. Jeg mener derfor, at vi kan bruge historien til at ruste samfundet såvel som os selv mod vores egen tids sikkerhedspolitiske trusler, der ofte retter sig mod netop den kommunikationsmæssige infrastruktur.”

Senere finder Sanne Aagaard Jensens resultater vej til den nye udstilling ”Når kommunikation bliver farlig”, som ENIGMA er ved at udvikle.

Forskningsprojektet har været finansieret som en erhvervs-ph.d. og er blevet udført i samarbejde mellem ENIGMA og SAXO-instituttet ved Københavns Universitet, med økonomisk støtte fra Innovationsfonden.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder