DEMOKRATISK LYD - podcast workshop

Sammen med Podcastfabrikken inviterer vi jer til demokratisk debat. I løbet af 5½ time skal eleverne forberede en debat om et stort samfundsdilemma. F.eks. overvågning vs. privatliv eller censur vs. ytringsfrihed.

Eleverne undersøger dilemmaerne i ENIGMAs nye udstilling "Når kommunikation bliver farlig". En udstilling om, hvordan frygt for terror, krig og samfundsnedbrydende kriser påvirker vores kommunikation og demokrati. Hvad kan masseovervågningens oprindelse fortælle om de dilemmaer, vi står med i den digitale tidsalder? Hvad kan den hemmelige Enigma-maskine fra 2. verdenskrig fortælle om vor tids cyberkrig? Og hvad kan fortidens propaganda-maskiner fortælle om vor tids medieverden, hvor fake news er en trussel, vi alle skal forholde os til?

I ENIGMAs studie producerer eleverne deres egne podcast samtidig med, at de går på opdagelse i den historie, der har formet den medievirkelighed de selv er en del af. Fra Statsradiofoniens start i 1925 til monopolets storhedstid og opbrud i vor tids digitale tidsalder. Eleverne udarbejder en lille spørgeguide og optager en debat hvor de udfordrer hinandens holdninger og argumenter. Der vælges en eller flere værter og det hele klippes sammen til en lille podcast på 5-10 min.

Gratis for folkeskoler i Københavns kommune

For mere information kontakt læringsdesigner Mads Danker Danielsen på mdd@enigma.dk eller ring på telefon 33 41 09 00.

Download

No items found.

Kontakt