Om ENIGMAs samtalemenuer

At tale sammen er udgangspunktet for kontakt mellem mennesker

Hvad enten vi kender hinanden i forvejen eller lige har mødtes, er udgangspunktet en dialog. Gennem samtalen bliver vi klogere på hinanden, lærer hinandens synspunkter at kende og udviser nysgerrighed. Vi spørger, lytter og bidrager med egne udsagn. Vi lærer om nye emner, vi overraskes over andres holdninger, og vi giver vores egne meninger ord.

Det er gennem samtalen, vi bliver klogere på hinanden. Hvis samtalen forstummer, og vi mister nysgerrigheden efter andres holdninger, bliver vi fattigere mennesker. På ENIGMA inviterer vi til samtaler på kryds og tværs af generationer, kulturer og holdninger. Vi tror på, at vi som samfund har brug for, at samtaler finder sted, og vores opgave som museum for kommunikation er at skabe rammen for mange forskellige samtaler.

Derfor møder du i vores cafe altid et menukort, hvor du selvfølgelig kan se, hvad vi serverer, men du møder også denne samtalemenu med forslag til spørgsmål, du kan stille til dem, du spiser sammen med. Det kan være dine venner, kollegaer eller familie, men det kan også være medspisere, du endnu ikke har lært at kende.

Vi har altid spørgsmål til både børn og voksne, og spørgsmålene tager deres afsæt i begivenheder eller problematikker, som du kender fra din hverdag. Fx inviterer vi til samtale om, hvad begrebet ’fake news’ betyder for os som borgere i et samfund, hvor vi har været vant til at kunne stole på mediernes historier, eller tag en snak om, hvordan vi indretter os i en verden, hvor det er blevet så meget nemmere at vælge det fysiske nærvær fra, fordi vi kan nå hinanden digitalt …

Vi ønsker jer velbekomme og gode samtaler!

Se menuenbook bord