Udskoling og ungdomsuddannelser


MEDUSA

Et spil om sande og falske nyheder

Regeringen har lukket for befolkningens adgang til internettet og der går rygter om uroligheder i gaderne. De eneste oplysninger der slipper ud er via regeringens egen hjemmeside og diverse aktivistiske hjemmesider, hvor en gruppe ved navn Medusa offentliggører oplysninger om situationen.

MEDUSA er et læringspil om journalistik, mediedækning og kildekritik. Spillet iscenesættes med en række fiktive nyhedsudsendelser og hjemmesider, som eleverne skal forholde sig til som medarbejdere på avisredaktioner.

Eleverne skriver artikler til netavisen Headline, tabloidavisen Xpressen og omnibusavisen Dagbladet. Undervejs i forløbet udvikler historien sig og eleverne skal hele tiden vurdere troværdigheden af de oplysninger og kilder de møder.

Læringsmål

Dansk: Forløbet er rettet mod det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne eleven som kritisk undersøger, analyserende modtager og målrettet producent. Eleverne reflekterer og diskuterer afsender- og modtagerforhold i de nyheder og den kommunikation de møder online.

Eleverne oplever, hvordan nyheder produceres og får redskaber til at forholde sig kritisk til mediernes fremstillinger og vinklinger af begivenheder.

Praktisk

Varighed: ca. 3 timer. Pris: 1000 kr.

For mere information kontakt læringsdesigner Mads Danker Danielsen på mdd@enigma.dk eller ring på telefon 33 41 09 00.


ELSSSKER MIN NYE TELEFON!

Youtubere og online markedsføring

“Hej alle sammen, i dag skal vi lave en prank og så skal I lige se min helt nye telefon … Ericofonen.”

Hvordan ville en youtuber have markedsført den første telefon med drejeskive, Ericofonen eller den første slæbbare mobiltelefon på 5,5kg …?

Eleverne laver deres egne YouTube-videoer og skal tænke som virksomheder, når de vurderer hvilke youtubere, der egner sig bedst til at sælge lige netop deres historiske telefon.

Den teknologiske udvikling har både forandret børn og unges medieforbrug og den måde virksomheder markedsfører deres produkter. Bloggere og youtubere tjener penge på at markedsføre produkter på deres platforme og det kan ofte være svært at få øje på, hvornår indholdet er kommercielt og hvornår det ikke er.

Læringsmål

Dansk: Forløbet er rettet mod det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne: eleven som kritisk undersøger, som analyserende modtager og som målrettet producent. Eleverne reflekterer og diskuterer afsender- og modtagerforhold og genrer i den kommunikation de møder online. Eleverne bliver bevidste om, at de er en målgruppe for virksomheder og får redskaber til at forholde sig kritisk til den markedsføring de møder online.

Teknologiforståelse: Særligt kompetenceområdet digital myndiggørelse bringes i spil, når eleverne skal vurdere og forholde sig kritisk til digitale artefakters formål og intentionalitet og betydning for egne handlemuligheder og for samfundet. Hvilken betydning har det eksempelvis, når virksomheder kan målrette budskaber på de digitale platforme?

Praktisk

Varighed: ca. 3 timer. Pris: 1000 kr.

For mere information kontakt læringsdesigner Mads Danker Danielsen på mdd@enigma.dk eller ring på telefon 33 41 09 00.


EN DAG I STUDIET

Medieproduktion og digital dannelse

I september 2019 åbnede ENIGMA sit makerspace – et kreativt teknologiværksted med professionelt medieproduktionsudstyr og fantastiske genstande fra mediehistorien.

Her skaber eleverne deres egne medieproduktioner (fx nyhedsindslag, podcast eller lign.) om unges digitale liv – lige fra spørgsmål om digital mobning, billeddeling,
overvågning og medieforbrug.

Eleverne får indsigt i, hvordan det mediebillede de selv agerer i som forbrugere bliver skabt – et mediebillede, der fundamentalt har forandret sig. I dag er det ikke længere Danmarks Radios privilegie at udkomme på monopolets medieplatforme, men muligt for alle at skabe indhold på YouTube, sociale medier m.m. Denne udvikling bliver håndgribelig for eleverne, når de på museet møder de enorme kameraer, der optog nogle af landets første tv-aviser.

Læringsmål

Dansk: Forløbet knytter an til det tværgående tema It og medier og kompetencemålet fremstilling. Eleverne lærer at udtrykke sig i tale, lyd og billede og skal tilpasse deres formidling til genre, situation og tematik. Eleverne lærer at organisere deres samarbejde om fremstillingen og får viden om produktionsplanlægning, roller, faser, ressourcer, opgavetyper og deadlines.

Teknologiforståelse: Forløbet er inspireret af formålet for forsøgsfaget Teknologiforståelse om, at eleverne skal kunne deltage konstruktivt og kritisk i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning.

Særligt kompetenceområdet digital myndiggørelse bringes i spil, når eleverne skal vurdere og forholde sig kritisk til digitale artefakters formål og intentionalitet og betydning for egne handlemuligheder og for samfundet. Hvilken betydning har det eksempelvis, at alle kan skabe indhold på de digitale platforme – uden filter?

Praktisk

Varighed: ca. 3 timer. Pris: 1000 kr.

Forløbet udbydes også sammen med Københavns Kommunes Ungdomsskole og kan derfor bookes gratis af Københavnske skoler gennem åben skole. Forløbet kan også bookes som et længere forløb over flere dage eller kombineres med et tema I arbejder med hjemme i klassen.

For mere information kontakt læringsdesigner Mads Danker Danielsen på mdd@enigma.dk eller ring på telefon 33 41 09 00.


VI VED… HVAD DU LAVEDE SIDSTE SOMMER

Online sikkerhed og kampen om data

Vores data er guld værd. De kan bruges til fantastiske og gode formål, men kan også misbruges til formål, vi ikke ønsker. I den digitale verden har indsamlingen af vores data nået hidtil historisk usete højder. Overalt hvor vi færdes på nettet afgiver vi data og sætter digitale fodspor, som store tech-firmaer tjener store penge på og it-kriminelle forsøger at udnytte.

Sammen undersøger vi, hvordan vi kan tage kontrol over vores data og digitale liv, så vi kun deler de data, vi selv ønsker at dele.

I ENIGMAs makerspace skaber eleverne deres egne ”digitale selvforsvars-videoer”, hvor de formidler, hvilke praktiske forholdsregler, man selv kan tage for at undgå misbrug og udnyttelse. Målet med videoerne er at oplyse de yngre elever på skolen om, hvad de skal være opmærksomme på og selv kan gøre for at tage kontrol over deres digitale liv.

Læringsmål

Dansk: Forløbet er rettet mod det tværgående tema It og medier med fokus på elevpositionerne eleven som kritisk undersøger, analyserende modtager og målrettet producent. Kompetenceområdet kommunikation er desuden i spil, når eleverne diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab.

Teknologiforståelse: Forløbet er inspireret af formålet for forsøgsfaget Teknologiforståelse om, at eleverne skal kunne deltage konstruktivt og kritisk i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning.

Særligt kompetenceområdet digital myndiggørelse bringes i spil, når eleverne skal vurdere og forholde sig kritisk til digitale artefakters formål og intentionalitet og betydning for egne handlemuligheder og for samfundet. Kompetenceområdet teknologisk handleevne er i spil, når eleverne skaber videoer om sikker adfærd på nettet.

Praktisk

Varighed: ca. 3 timer. Pris: 1000 kr.

For mere information kontakt læringsdesigner Mads Danker Danielsen på mdd@enigma.dk eller ring på telefon 33 41 09 00.