Hvad er “ENIGMA møder”?

“ENIGMA møder” er et live-koncept, hvor vi stiller huset og vores faciliteter til rådighed i et pengefrit samarbejde med andre aktører, der har de gode ideer, men måske mangler rammerne til at føre projekter ud i livet.

Med andre ord kan jeres organisation under overskriften “ENIGMA møder” få lov til at lave arrangementer på ENIGMA Torv og bruge vores udstyr gratis.

Det eneste, vi kræver til gengæld, er, at I selv planlægger, opstiller, afvikler og nedtager, og at arrangementerne i øvrigt lever op de krav, der er formuleret nedenfor.

De praktiske rammer

“ENIGMA møder” foregår fast en gang om måneden på ENIGMA Torv. Arrangementerne kan foregå når som helst inden for tidsrummet 15.00-21.00.

I kan låne vores scene, lydudstyr, projektor og lærred. Og I er velkomne til at rykke rundt på borde og stole alt efter, hvad I har brug for. Alt øvrigt udstyr står I selv for at skaffe og fjerne igen.

Vi hjælper med markedsføring gennem egne kanaler.

Al praktisk info er samlet i en brochure, som kan hentes her.

Krav

1. Arrangementet skal i en eller anden forstand have at gøre med samtale, deltagelse eller demokrati.

Men vi er nysgerrige på, hvordan I fortolker emnet! Vil I lave Tinder-fri dating, invitere til fællessang fra højskolesangbogen, lave debatmesterskaber, holde foredrag om telefonen i billedkunsten, indsamle erindringer fra lokalområdets ældre, eller…?

2. Arrangementet skal være åbent og henvende sig til publikum.

Det går altså ikke an at holde møde for hækleklubbens medlemmer, men vi ser meget gerne en åben hækleworkshop på tværs af aldersskel!

3. Arrangementet skal være gratis.

Men det er helt fint med pladsbegrænsning og krav om tilmelding, så længe deltagelse ikke koster penge.

4. Arrangementer lavet af politiske initiativer skal være tværpolitiske.

5. Arrangørerne står selv for alt, hvad der hedder opsætning, afvikling og oprydning.

Kriterier

Det ser vi efter, når vi udvælger arrangementer til “ENIGMA møder”

1. Projektets kvalitet og gennemførlighed

2. Diversitet blandt projekterne

3. Mindre initiativer og frivillige organisationer prioriteres over større organisationer, der råder over flere ressourcer

4. Uvante formater og overraskende projekter vægtes højt

Hvordan bliver vi en del af “ENIGMA møder”?

Står jeres organisation med et projekt, I kan se inden for rammerne af “ENIGMA møder?”

Så lav en kort projektbeskrivelse (max 1 side), der fortæller om projektets indhold og lidt om jeres organisation. Projektbeskrivelsen skal også indeholde materialebehov og tidsplan.

Projektbeskrivelsen sendes til museum@enigma.dk. Skriv “ENIGMA møder” i emnefeltet. Inkluder gerne relevante links i mailen.

Projektbeskrivelsen skal være os i hænde senest 2 måneder inden arrangementet skal finde sted. I kan forvente svar i løbet af 1 uge.

Inden I går i gang: Læs vores brochure, som indeholder al info om “ENIGMA møder”. Den kan hentes her.

Hvis jeres projekt bliver udvalgt, inviterer vi jer til et infomøde, hvor vi viser jer stedet og gennemgår jeres ønsker og behov.

Tankerne bag “ENIGMA møder”

Siden vi åbnede i 2018 har ENIGMA gentænkt museet som institution. Vi har spurgt os selv: Hvordan kan vi som et moderne kommunikationsmuseum gå til vores stof og bruge kommunikation aktivt i vores arbejde? Kan vi selv være med til at skabe kommunikation og ikke blot formidle den?

Grundtanken er, at kommunikation altid er noget, der foregår mellem flere parter. Og at et museum, der har kommunikation som genstandsfelt, også må skabe rum for kommunikation. Må invitere til dialog, deltagelse og samskabelse.

Derfor er det et naturligt skridt for ENIGMA at invitere andre ind i huset og lade jer byde ind på vores aktivitetsprogram.

Vi er nysgerrige efter jeres perspektiver og idéer. Hvad mener I, at et kommunikationsmuseum kan rumme? Hvad kan I få ud af vores fysiske rammer?

Nu er det jeres tur til at få mikrofonen og vores tur til at lytte.