Opening October 1st 2022
Buy the annual pass
info
Køb billet
Jane Sandberg
11
/
05
/
2018

Museerne vil gerne bryde radiotavsheden

Af Jane Sandberg, direktør ENIGMA, Anne-Louise Sommer, direktør Designmuseum Danmark, Ulla Tofte, direktør M/S Søfart, Ingeborg Svennevig, direktør, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro, Anders Dahlstrup, direktør, Energimuseet, Søren Bak-Jensen, direktør, Arbejdermuseet, Britta Andersen, direktør, Gammel Estrup, Steen Ousager, direktør, Jernbanemuseet, David Dupont-Mouritzen, direktør, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle By, Anne Bjerrekær, direktør, Det Grønne Museum, Ole Puggaard, direktør, Industrimuseet, Merete Ipsen, direktør, Kvindemuseet, Mads K. Holst, direktør, Moesgaard Museum

Alle medlemmer af Foreningen af Specialmuseer i Danmark.

Museumsdirektør Jane Sandberg, ENIGMA – Museum for post, tele og kommunikation

Kulturminister Mette Bock er glad for debat. Hun har i forbindelse med reformer på diverse af kulturens områder løbende inviteret kulturlivets aktører til at indgå i debat og komme med forslag til, hvad reformerne skal indeholde. På museumsområdet fik debatten for alvor vind i sejlene sidste forår, da ministeren bebudede et nyt støttesystem til de danske museer der modtager statslige midler. Debatlysten kulminerede på et stormøde i januar i år, hvor ministeren også inviterede til workshops og dialogkaffe. Nu venter vi i branchen i spænding på, hvordan de mange udsagn bliver omsat til en ny støttestruktur.

Men knap var dialogkaffen blevet kold, før ministeren igen inviterede til debat. Denne gang gjaldt det medieområdet. Den 5. april præsenterede ministeren regeringens medieudspil, hvor der for alvor skal forandres. I medieudspillet er der lagt op til både en ny radio-kanal og en ny tv-kanal der skal formidle kultur. I alt 80 mio. kr. er øremærket til disse to formål. Men til trods for, at der følger penge med, så har regeringens udspil ifølge ministeren selv ikke afstedkommet den debat, som man ønsker sig i ministeriet. I et debatindlæg i Politiken den 3. maj konstaterer ministeren ligefrem, at der har været radiotavshed fra kulturens aktører. Hun går så langt som til at true med at trække forslaget tilbage.

I Foreningen af Specialmuseer i Danmark har vi læst medieudspillet med udtalt interesse. For i forslaget gemmer sig en både spændende og oplagt mulighed for, at museerne i højere grad betragtes også som medier og dermed som aktører i netop dette felt. På samtlige af de museer vi repræsenterer arbejder vi dagligt med formidling af vores respektive emner. Vi er levende optagede af at undersøge nye formidlingsformer og har masser af erfaringer i, hvordan vi målgruppesegmenterer, samarbejder med relevante parter uden for museet og skaber relevant indhold i samarbejde med vores mange gæster. Vi anvender vores historiske samlinger til at skabe perspektiv og dybde, og vi forsøger at skabe relevante afsæt i vores samtids mest presserende problematikker og udvide vores gæsters horisonter ved at invitere til kritisk debat, refleksion og medskabelse. De fleste museer har i mange år haft journalistiske kompetencer i deres personale, og vi udkommer både på skrift, lyd og billeder med vores forskningsresultater. Både i faglige medier, men så sandelig også i bredere formater. Se blot på, hvor ofte museumsgenereret stof fylder særligt i avisernes og radioernes kultursektioner.

Så, kære kulturminister: vi vil gerne støtte dig i at kæmpe videre for sagen. Den er god og vigtig, og du har i dit eget ressortområde kompetente og relevante aktører som i et bredt samarbejde ønsker at indtage pladsen som producenter til både radio- og tv-kanal. Vi betragter os selv som public-service leverandører i lige så høj grad som, at vi er vogtere af kulturarven. Vi arbejder i vores forening nu videre for at undersøge muligheden for – i fællesskab – at etablere et produktionsselskab som påtænker at ansøge om at komme i betragtning, når puljen etableres.

Bragt som debatindlæg i Politiken den 9. maj 2018.

Læs også

No items found.
Til Bloggen

Mere

Til Bloggen

Nyheder