Kvinder til tops …

Statens telegrafvæsen overvejede allerede fra sin start i 1850erne at ansætte kvinder. Det var dengang en usædvanlig tanke i et teknisk erhverv. Der lå dog ren økonomisk spekulation bag. Det var alment accepteret at lønne kvinder lavere end mænd for det samme arbejde.

Kvinden i toppen af telegrafmasten er Olga Cathrine Louise Larsen f. Juhl. Hun blev en af de kvinder der stod for skud da vittighedstegningen blev lavet i 1905. Det år kom til at markere kvindernes ligeberettigelse indenfor Statstelegrafen.

Mange kvinder var uden tvivl velkvalificerede som telegrafistinder. Kravene var en god og tydelig håndskrift fejlfri dansk retskrivning samt godt kendskab til fransk engelsk og tysk. Efter en kort oplæringstid skulle de bestå en praktisk prøve i telegrafering og morsealfabetet. Nøjagtig de samme krav blev stillet til mænd.

Da Olga i 1902 som 19-årig blev fastansat i Telegrafvæsenet var der ansat ca. 130 kvinder. I de første par år fik Olga lavere løn end sine mandlige kolleger. Det blev forklaret med at kvinderne ikke havde den samme uddannelse som mændene – kvinderne blev faktisk nægtet adgang til uddannelsen. Mænd i lønningsklasse 4 fik 1000-1800 kr. årligt; kvinderne blev spist af med 800-1200 kr. Desuden havde finansministeriet i 1872 bestemt at Telegrafvæsenets kvindelige ansatte skulle afskediges når de giftede sig.

Så usle forhold ville kvinderne ikke længere finde sig i og de lagde pres på ledelsen. I første omgang dæmpede man gemytterne ved at udbetale “udstyrshjælp” (120 årsløn pr. ansættelsesår) når kvinderne blev gift. Men i 1905 blev det tilladt kvinderne at forblive efter giftermål. De fik også adgang til de kurser der førhen var forbeholdt de mandlige telegrafister og dermed den samme løn.

Kurserne omfattede også praktisk liniearbejde i telegrafstænger. At se kvindfolk klatre op i stængerne iført lange skørter fandt den mandlige del af befolkningen både latterligt og pikant. Det var på den tid utænkeligt at kvinderne ville tage bukser på til formålet. Efter tegningen at dømme gik man mest op i den forøgede chance for et kig op under pigernes skørter!

At det så i realiteten gik anderledes fredeligt til viser fotografiet af Olga til tops i telegrafstangen. Lidt drillerier blev det dog nok til når dannede kvinder fra gode borgerlige hjem skulle færdes blandt de rå liniearbejdere.

Olga fik fordel af de nye bestemmelser fra 1905. Hun opnåede samme løn og rettigheder som mændene og beholdt sit arbejde efter at være blevet gift i 1908.

Relaterede artikler