Brevkassen tømmes ikke

Førhen kunne man aflevere sine breve direkte til besørgelse til de postførende tog hvor bureauvognene var rullende postkontorer. Men naturligvis var der undtagelser

Man kigger lige en ekstra gang når fire næsten identiske skilte med teksten “Brevkassen tømmes ikke” fanger øjets opmærksomhed i museets afdeling for jernbanepost. Kan det virkelig have sin rigtighed? Budskabet er imidlertid korrekt. Postvæsenet har faktisk i visse tilfælde undladt at yde den forventede service og oven i købet skiltet med det …

Selvfølgelig er der en god grund til disse skiltes eksistens. Hvert skilt har tre ophængningsslidser – altså er skiltene beregnet til lejlighedsvis ophængning. Og at ophængningen er foregået udendørs fremgår tydeligt af det ældste skilt fra før 1900 det er hårdt medtaget af vind og vejr. De øvrige tre skilte er emaljerede og har bedre kunnet holde til at blive anvendt.

Skiltene er blevet brugt på togvogne til posttransport – de såkaldte bureauvogne eller bevægelige postkontorer som de også kaldes fordi behandling og sortering af post kan foretages under kørselen. Lige siden den første bureauvogn blev taget i brug den 27. april 1856 har sådanne vogne været forsynet med et brevindkast så kunderne har kunnet aflevere breve til besørgelse direkte til de postførende tog. Det var altså stadig muligt at få et brev sendt selvom indleveringsfristen var overskredet ifølge påskriften på den ordinære brevkasse på stationen eller på det nærmeste posthus.

Når en bureauvogn stod oprangeret og måske først skulle køre igen den følgende dag eller efter en weekend blev skiltet “Postkassen tømmes ikke” ophængt under brevsprækken i stedet for det skilt der angav posttogets rute og bestemmelsessted. Det kunne også ske at bureauvognen blev benyttet som postpakvogn uden betjening eller i tom tilstand skulle transporteres til et nyt sted. Nogle vil måske indvende at brevindkastet kunne have været blokeret men sådan var Postvæsenets stil ikke dengang. Folk skulle til enhver tid kunne komme af med deres breve men selvfølgelig orienteres hvis posten ikke gik videre lige med det samme. Det er først i nyere tid blevet nødvendigt lejlighedsvis at afspærre indkastene i brevkasserne og et så drastisk skridt tages fortrinsvis kun nytårsaften!

Relaterede artikler