0

Demokrati i ørehøjde: Ny kulturradio til unge

I dag udløber fristen for at byde på den landsdækkende Public Service-radiokanal med fokus på kultur. Det er den kanal, som de fleste forventer, at Radio 24Syv fortsætter på. Så når Slots- og i dag åbner sin post, finder de nok et bud med kærlig hilsen fra Radio 24Syv. Men i postbakken ligger i hvert fald et bud mere – nemlig fra os. Vi under gerne Radio 24Syv og dens lyttere, at den kan fortsætte. Men når vi – ni danske radiostationer i både storby og provins og en lang række fremtrædende kultur- og undervisningsinstitutioner sammen med en række ungdomsorganisationer – alligevel har fundet sammen om ønsket at skabe en radiostation, er det selvfølgelig fordi vi mener, at vi har noget særligt at tilbyde. Fordi vi kan fylde et hul, vi mener findes i medieudbuddet i dag og i fremtiden; nemlig et kvalitetstilbud om radio til den generation, der skal forme vores fremtid i de næste 100 år.

”Til landskamp i dagligstuen”. Detalje fra Blæksprutten, 1926.

Vi har en fornem tradition for tale- og kulturradio i Danmark. Men dansk taleradio har gennem generationer haft en demografisk slagside, både hvad angår alder, geografi, sociallag, kultur og uddannelsesniveau. Mindre end én ud af ti af de 15-32-årige lytter til P1 eller Radio 24Syv. Dansk taleradio spejler i dag den veluddannede, vellønnede, velforsynede, veletablerede borger, der for længst har rundet de 35 år. Er man yngre, er tendensen i dag, at medieforbruget flyttes til sociale medier og udenlandske nyheds- og underholdningsplatforme. Her er det åbenbart nemmere at finde indhold og formater, som de yngre generationer oplever som relevante. Taler vi om kulturjournalistik, er den aldersmæssige, geografiske og sociale skævhed endnu større. Gaming, fankultur, e-sport, tv-serier, koncerter og ny dansk musik er stort set fraværende i eksisterende dansk tale- og kulturradio. Livet som ung beskrives primært af ældre, bekymrede forældre, eksperter, pædagoger og psykologer. Og mens de øvrige danske kulturinstitutioner i de seneste år har gjort sig store anstrengelser for at gøre deres formidling relevant for vores nye generationer, er dansk tale- og kulturradio ikke fulgt med.

Et demokrati, som vil fremtidssikre sig selv, skal lytte til vores kommende generationer. Det er nemlig ikke givet, at det, vi i dag betragter som et holdbart og bæredygtigt demokrati, fortsætter. Det gør det kun, hvis vi værner om det og sikrer, at alle – også vores unge – kender demokratiets spilleregler og værdier og er rustede til at bære det videre. Vores yngre generationer er vokset op i en verden, hvor det er vigtigere end nogensinde at være i besiddelse af kritisk sans og ikke mindst være udrustet med færdigheder til at gennemskue sandhedsværdien i al den information, som de møder. Som BBCs generaldirektør Tony Hall har formuleret det: ”Mens Google står for organiseringen af alverdens information, er det mediernes opgave at stå for forståelsen af den”.

Derfor er det afgørende vigtigt for den demokratiske samtale, at alle i Danmark har adgang til den og kan genkende sig selv i det billede, som medierne tegner af livet i Danmark. Ikke hele tiden, ikke på alle medier, og ikke i hvert et program. Men alle bør, indenfor de tilgængelige medieformater, kunne finde steder og frekvenser, hvor deres livserfaringer, værdier, drømme, håb og livsvilkår bliver spejlet i den offentlige samtale.

Med to nationale taleradioer i Danmark (P1 og Radio 4) bør der også være en kanal, der tager ansvaret for fremtiden på vegne af den yngre del af befolkningen. Der er brug for blot et enkelt helle, hvor man som unge kan genkende sig selv og sin generation i tale- og kulturradioen. Uagtet hvor man bor i landet. Og det er – i al ubeskedenhed – den vision, vi ønsker at give liv og lyd i vores bud på en ny radiokanal.

Det er vores mål at skabe en moderne tale- og kulturkanal for den yngste halvdel af befolkningen. Et lydunivers, hvor vores unge kan genkende sig selv, deres værdier, livserfaringer og hverdag. Med udgangspunkt i radiomediet, men med tilstedeværelse på alle de platforme og medier, som målgruppen betjener sig af. Vi vil lave radio til og med lytterne. Vi vil skabe en dagsorden sammen med vores digitalt indfødte, skrøbelige, studerende, gamende, larmende, famlende, nysgerrige, stærke, sjove – vores på alle måder vidunderlige ungdom i Danmark. Og vi vil gøre det gennem events, nyhedsdækning, aktualitet, satire og kultur.

LOUD har vi valgt at kalde os. Ikke uden grund. For vi forventer og ønsker, at vores bud skal skabe larm. Vi består af og bliver til i et tæt partnerskab mellem en række eksisterende danske radiostationer, kulturinstitutioner mm., som alle har vist evne til at favne de yngre målgrupper med relevant formidling. Aktørkredsen tæller bl.a. Nationalmuseet, Roskilde Festival, Danske Studerendes Fællesråd, Vega, Enigma (Museet for Kommunikation), Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mungo Park Teater, Ungdomsbureauet og lex.dk. Tilsammen repræsenterer vi tusindvis af dedikerede formidlere og har hvert år kontakt med tæt på en million danskere, i alle aldersgrupper og i alle landsdele.

Vi er et åbent fællesskab med plads til flere, og vi forventer, at partnerkredsen udvides i løbet af koncessionsperioden, såfremt vi vinder udbuddet. Det er ambitionen, at LOUD bliver en ”kreativ magnet” for de bedste kulturskabere og -formidlere, og en ”radiofonisk match-maker” mellem kulturskabere, kulturformidlere og kulturforbrugere. Vi er klar, og venter i spænding på, at vores bud behandles.

Af Direktør Signe Lopdrup, Roskilde Festival; Direktør Rane Willerslev og Kommunikationschef Jacob Frische, Nationalmuseet; Direktør Steen Jørgensen, VEGA, Direktør Jane Sandberg, Enigma; Bestyrelsesformand Johan Hedegaard Jørgensen, Danske Studerendes Fællesråd; Direktør Anna Malzer, Mungo Park; Engagementsdirektør Olav Hesseldahl, Ungdomsbureauet; Chefredaktør Niels Elers Koch, Trap Danmark og lex.dk; Bestyrelsesformand Martin Larsen, Kulturradio Danmark A/S (stiftet af Radio Diablo, Radio Limfjord,  Radio Max, Radio Globus, Radio Viva, Radio Victoria, Classic Rock Århus, Classic Rock København og Din Radio Østjylland)

Bragt i Politiken den 19. september 2019.

 

Skribent

Jane Sandberg

Jane Sandberg er direktør på ENIGMA. Jane Sanderg is CEO at ENIGMA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.