Her fortæller vi om alt det nye, der er i gære på Danmarks eneste kommunikationsmuseum. Det er her, du vil finde de nyeste perspektiver på den store forvandlingsproces, som verden er ved at gennemgå på kommunikationens og kommunikationsteknologiernes område.

 

Du vil kunne læse om informationssamfundet af i dag, men også om dets fortid og endnu uudfoldede fremtid. Det vil handle om digitale og analoge medier; om visuel kommunikation og politisk manipulation; om overvågning, cyberkrig og privatlivsbeskyttelse. Vi vil ikke vige tilbage fra vanskelige spørgsmål eller kritiske analyser af samfundets udvikling og de nye teknologier.

 

Selvfølgelig vil vi også fortælle om udviklingen af vores nye museum i det gamle postkontor på hjørnet af Øster Allé og Blegdamsvej. Som kommunikationsmuseum ser vi det som vores opgave, at give perspektiver og skabe mening i et krydsfelt mellem teknologi og immaterielt indhold. For vi kommunikerer gennem konkrete medier, men indholdet vi kommunikerer, er komplekst og i vores egen tid sjældent fysisk.

 

Bloggen er også et vindue til vores forskningsafdeling; et sted hvor vi deler ud af de fortællinger, indsigter, heureka-øjeblikke og frustrationer, der opstår i vores daglige arbejde med museets samlinger.

 

Dybest set vil det handle om kommunikation, men hvad er kommunikation egentlig – og hvad betyder den for os som mennesker og samfund? Hvordan skal vi håndtere de muligheder og udfordringer, der udspringer af den digitale revolution?

 

Kort sagt vil bloggen handle om at være borgere i en verden i forandring.

 

Det vil handle om dig og dit samfund.

 

Så kom ind og lad dig fristes af ENIGMA, vores gådefulde og delvist endnu ufødte museum – som naturligvis også er dit museum!